Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Columbia
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Mexico
Recepti
Za pripremu je potrebno 2 minuta
Preporučena kafa: Roasted Hazelnut
Recepti
Za pripremu je potrebno 2 minuta
Preporučena kafa: Sweet Vanilla
Recepti
Za pripremu je potrebno 2 minuta
Preporučena kafa: Caramel cookie
Recepti
Priprema se za 2 minuta
Preporučene kafe: Volluto, Voltesso
Recepti
Za pripremu je potrebno 2 minuta
Preporučena kafa: Arpeggio, Livanto, Vertuo Scuro, Vertuo Chiaro
Recepti
Za pripremu je potrebno 2 minuta
Preporučena kafa: Arpeggio, Livanto, Vertuo Scuro, Vertuo Chiaro
Recepti
Za pripremu je potrebno 2 minuta
Preporučena kafa: Paris
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Milano Intenso
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Infiniment Espresso
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Paris
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Rio de Janeiro
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Istanbul
Recepti
Za pripremu je potrebno 10 minuta
Preporučena kafa: Ispirazione Ristretto Italiano Decaffeinato
Recepti
Za pripremu potrebno 10 minuta
Preporučena kafa: Scuro  
Recepti
Za pripremu potrebno 10 minuta
Preporučena kafa: Cocoa Truffle
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Paris
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa:  BC Bianco Forte for milk
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Istanbul
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Indonesia
Recepti
Za pripremu potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Corto
Recepti
Za pripremu potrebno 5 minuta
Preporučene kafe: Ispirazione Roma, Ispirazione Firenze Arpeggio, Ispirazione Palermo Kazaar, Ispirazione Ristretto Italiano, Master Origin India
Recepti
Za pripremu je potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Cape Town Envivo Lungo
Recepti
Za pripremu potrebna 2 minuta
Preporučene kafe: Vienna Linizio Lungo
Recepti
Za pripremu potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Firenze Arpeggio
Recepti
Za pripremu potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Genova Livanto
Recepti
Za pripremu potrebno 5 minuta
Preporučena kafa: Capriccio