Poštovani kupci, obaveštavamo vas

da se dostava vaših poruždbina neće vršiti u dane praznika.